logo

BIRDY.BUSINESS


(English see below)

Geboren en getogen in Duitsland (1983), maakte Birte Schohaus in 2004 voor haar studie de overstap naar Nederland, waar zij inmiddels werkt als journalist, onder­zoeker en docent. Behalve in 2015, toen ver­ruilde zij Groningen voor het Amerikaanse Boston, waar ze een jaar woonde en werkte. Vanaf 2018 brengt zij de helft van haar tijd door in Oxford (UK).

Haar journalistieke carrière begon in 2009 met een stage bij De Groene Amsterdammer. Uitgaand van een focus op kunst en cultuur heeft zij zich ontwikkeld tot een journaliste met een brede interesse voor poli­tieke, culturele en maatschap­pelijke onder­werpen. Ze schreef en schrijft voornamelijk in het Nederlands, maar ook in het Duits en Engels voor o.a. Follow the Money, NRC Handelsblad, De Correspondent, De Groene Amsterdammer, Taalunie Bericht, UK Groningen.

In een interviewserie over de relatie tussen media en politiek voor het internetplatform Café Weltschmerz combineerde Birte haar journalistieke en onder­zoekende vaardigheden en interesses.

Als onderzoeker was zij verbonden aan de afdeling Journalistieke Cultuur en Media van de Rijks­­universi­teit Groningen, waar zij in maart 2017 promoveerde.
In haar promotie­onderzoek “Entertaining Politics, Seriously!? How talk show formats blur conceptual boundaries” heeft zij onderzoek naar televisie­interviews en talkshow­formats gecombineerd. Als ‘fly on the wall’ observeerde zij de omgang van journalisten en politici achter de schermen en voerde interviews met betrokken politici, voorlichters en journalisten. De dissertatie is te vinden onder het kopje research.

Van 2010-2017 was zij betrokken bij dezelfde afdeling als docent en onderzoeker. Ze gaf er werkcolleges voor verschillende vakken in de minor, BA Media Studies, en een onderzoeks­college in de master­opleiding Journalistiek.

Samen met collega Marijke de Vries schreef zij in 2013 het boek De wereld aan je voeten – en andere illusies uit het leven van twintigers, waarin zij aan de hand van interviews met sociologen, filosofen en psychologen verklaringen zoeken voor dilemma’s en beslom­meringen van generatiegenoten. Waar komt de angst om de boot te missen vandaan? En waarom willen we alles, het liefst tegelijk?

Birte treedt regelmatig op als spreker bij lezingen en debatten over politiek op televisie en onderwerpen als burn-out, werkstress en prestatiedruk.
Voorbeelden: Felix College Wat heeft Prem dat Diederik niet heeft – over politici in talkshows (Felix Merites Amsterdam), Groene-debat: Jong, excellent en zonder werk (Spui 25, Amsterdam), 60 jaar politici op tv (Groninger Nacht van de Geschiedenis).

Naast haar werkzaamheden als journalist, onder­zoeker en docent doet Birte vertaalwerk voor Nederlands-Duits en Duits-Nederlands.
 

(English)
 

Born and raised in Germany (1983), Birte Schohaus moved to The Netherlands in 2004 where she has been studying and working as a journalist, researcher and teacher ever since. In 2015 she spent a year in Boston, where she worked on her dissertation. Since 2018 she lives part time in Oxford (UK).

Birte started her journalistic career in 2009 with an internship at De Groene Amsterdammer, a Dutch weekly magazine comparable to The New Yorker. Since then she has been working as a freelance journalist, writing about political, social and cultural matters for Dutch print and online media, mostly in Dutch, but also in German and English.

Recently, she has been working on an interview series about the relationship between media and politics for the online interview program Café Weltschmerz.

In March 2017, Birte obtained her PhD at the Centre for Media and Journalism Studies of the University of Groningen. Her PhD project “Entertaining Politics, Seriously!? How talk show formats blur conceptual boundaries” focused on the interaction between journalists and politicians in Dutch tele­vision talk shows, combining research on the television interview with that on television formats. Using ethnographic research methods she un­raveled underlying structures that determine the negotiations and conversations between journalists and politicians. The dissertation, which is written in English, can be found in the research section.

She used to work as a lecturer and researcher at the same department, teaching seminars in the jour­nalism minor program, as well as a course on television interviews in the master program.

In 2013, together with her colleague Marijke de Vries, she wrote the non-fiction book De wereld aan je voeten – en andere illusies uit het leven van twintigers, which deals with the dilemmas, uncertainties and illusions of twenty-somethings, combining inter­views with experts, such as psychologists and sociologists with personal stories of peers.

Birte regularly participates in public lectures and debates about politics on television and about topics concerning burn out, stress and pressure to excel. Examples: Felix College What does Prem have that Diederik doesn’t have – about politicians on talk shows (Felix Merites Amsterdam), Groene-debate: Young, excellent and jobless (Amsterdam), 60 years of politicians on television (Groningen Night of History).

Next to her work as a journalist, researcher and teacher, Birte takes on translations (Dutch-German, German-Dutch).